viernes, 4 de noviembre de 2016

GRUP DE TREBALL DE CAMPANAR del Programa d'Inversió als Barris /DecidimVLC

El grup de Treball per l'elaboració de propostes d'inversions al districte de Campanar està convocat per al proper:

DIMARTS DIA 8 de NOVEMBRE

 18 hores 

CMAPM de Sant Pau Carrer Eduard Soler i Pérez s/n
(prop del Centre de Salut de Campanar)


A més de les Associacions convocades directament per la Junta Municipal, el Grup de Treball per Districte  està obert a totes les persones que a títol particular vulguen participar presencialment. INFORMACIO SOBRE EL PROCÈS: https://decidimvlc.valencia.es/participatory_budget_info#1


MAPA:
Extracte de la pàgina de DecidimVLC:

Sobre el Grup de Treball per districte

De cara a afavorir l'interès comú per sobre dels interessos individuals i promoure a aquelles persones més compromeses amb els barris i el seu teixit associatiu, a instàncies de les Juntes Municipals de Districte es crearà un espai presencial de participació dinamitzat per l'Ajuntament, en el qual poder prendre decisions col·lectives en cadascun dels 19 districtes en els quals es troba dividida administrativament la ciutat.
Amb açò es pretén propiciar el diàleg sobre les necessitats del districte, arreplegar i fomentar les propostes que vingen del teixit associatiu i propiciar un treball de debat col·lectiu que fomente la cohesió i els vincles en el propi barri així com els valors de la democràcia participativa.

Qui pot participar en el Grup de Treball per districte?

Al Grup de Treball per Districte seran convocades les entitats, associacions, col·lectius, etc, del districte però està obert a totes les persones que a títol particular vulguen participar presencialment.
Cada associació o ciutadà/na decidirà segons els seus interessos i inquietuds el districte on vulga participar en el Grup de Treball per Districte.

Quina finalitat té el Grup de Treball per districte?

La finalitat del Grup de Treball per Districte és la de promoure el diagnòstic, debat i disseny col·lectiu de propostes de projectes d'inversió per als seus districtes. Per a açò es partirà d'una discussió prèvia sobre quin és el barri que es vol i a partir d'ací s'elaboraran i treballaran les diferents propostes des d'una perspectiva inclusiva i pensant en projectes per a tots i totes: infància, persones majors, etc.
Les associacions podran presentar les seues propostes de projectes d'inversió en el Grup de Treball per Districte i ho faran a través dels seus portaveus i representants de la Junta Directiva.

Funcionament del Grup de Treball per districte

El Grup de Treball per Districte serà convocat pel president o presidenta de la Junta Municipal de Districte de qui depenguen territorialment. La presidència de la junta estarà present en els Grups de Treball per Districte personalment o a través de la delegació en qui considere. Així mateix, serà dinamitzat i assessorat per l'Ajuntament, qui també facilitarà els llocs per a la seua convocatòria i reunió.
El Grup de Treball per Districte tindrà com a mínim tres reunions: una de presentació informació i formació sobre la Consulta Ciutadana, l'ús de la plataforma web, etc; una altra de presentació i deliberació de propostes per part de les associacions i participants del Grup de Treball per Districte, i una altra de consens i treball col·lectiu sobre les millors propostes a presentar.
En cada grup hi haurà una dinamitzadora o un dinamitzador del Grup de Treball per Districte que col·laborarà en la dinamització de la sessió i estendrà acta de cadascuna de les sessions on, com a mínim, quede reflectit el nom i cognoms de les veïnes i veïns que assistisquen i entitats a les quals representen si és el cas, així com dels possibles consensos als quals s'arribe, especialment, en l'última sessió.
Cada Grup de Treball per Districte podrà recolzar fins a un màxim de 7 propostes que hagen sigut consensuades col·lectivament segons els criteris i principis regulats en aquestes Bases.
Serà el Servei de Descentralització i Participació Ciutadana de l'Ajuntament, a partir de la informació subministrada per la presidència de la Junta Municipal de Districte, per mitjà de l'acta de l'última sessió, qui valide quins són les propostes que són recolzades des dels diferents Grups de Treball per Districte.
Les propostes de projectes d'inversió es presentaran segons el procés estàndard establit a aquest efecte, i serà el Servei de Descentralització i Participació Ciutadana el que validarà, perquè siga públic en la plataforma web, que aquestes propostes compten amb el suport del Grup de Treball del seu districte.

Totes les propostes de projectes d'inversió que es registren en la plataforma web amb el suport del Grup de Treball per Districte, aniran directament a la fase d'Estudi de Viabilitat.

No hay comentarios: