viernes, 7 de abril de 2017

Contestació de l'Ajuntament sobre els arbres de la Plaça de l'Esglèsia

La nostra Associació va demanar al Servei de Jardineria de l'Ajunament la revisió dels arbres de la Plaça, per si calia fer una intervenció, ja que fa molts anys que no s'han esporgat. 

La resposta del Servei de Jardineria es la següent: ****************************************************
Informe técnic  del Servei de Jardineria:

Realitzada inspecció tècnica a la plaça de l'Església de*Campanar aquestes són les conclusions preliminars:

- Es tracta d'una arboleda singular històrica, paisatgística i botànica

- Són exemplars arboris “vells” per les seues característiques morfofisiológicas en tronc i branques primàries

- En general presenten un bon estat biomecánic

- En alguns exemplars es detecta alguna branca seca

- En quasi tots els individus hi ha presència de xancre del plàtan. Aquest xancre pot considerar-se com un defecte més que un punt crític

No hi ha afecció a edificis pròxims ni a serveis urbans

Per les pròpies característiques de la arboleda està contraindicada totalment qualsevol intervenció de poda no justificada. No es considera justificada la sensació de perill a ciutadans que vénen del camp atès que la formació adquirida en els treballs en arbres agrícoles no és aplicable de cap manera a arbres ornamentals singulars.

S'ha programat la revisió d'alguns exemplars amb plataformes aèries. Si fóra necessari es realitzaria alguna poda puntual.

Finalment indicar que una poda més severa que l'aconsellada en aquest informe podia produir danys irreversibles en els arbres la qual cosa podria comprometre la seua vitalitat i vigor i per tant la seua resistència a plagues i malalties. D'uns exemplars vells però no*decrépitos i amb una elevada esperança de vida l'eliminació de parts vives de l'arbre afectaria seriosament a la seua viabilitat futura.

No hay comentarios: