viernes, 9 de junio de 2017

Junta General Ordinaria de l'Associació de veïns i veïnes de Campanar

Per la present es convoca Junta General Ordinaria de l'Associació de veïns i veïnes de Campanar per al proper dimarts dia 13 de juny de 2017 a les 19:30 hores.

 Lloc: Local de la Colla Dimonis, C/ Mossen Rausell nº 4

 Ordre del Dia:
 1- Lectura i aprovació si escau de l'acta de la Junta anterior
2.- Informe del President
3.- Balanç econòmic
4.- Renovació de càrrecs
5.- Propostes d'acció
6.- Torn obert de paraula
No hay comentarios: