miércoles, 6 de diciembre de 2017

Simulació del Centre d'especialitats de l'Av de Campanar

La Conselleria de Sanitat ha convocat un Concurs d'idees per la remodelació de la parcel·la de l'antic Hospital "La Fe" de Campanar. 

Per la documentació que s'ha fet públic, és intenció de la Conselleria arrasar completament els edificis actuals i construir un gran edifici a la vorera de l'Av. de Campanar que constituirà una barrera visual i física contra la permeabilitat de la parcel·la. 

En principi i a falta de conèixer les propostes del concurs, la nostra Associació manifesta la seua oposició al projecte per les següents raons: 

- Amb el que es coneix en aquest moment no queda resolt el problema de la hospitalització
- No compartim la necessitat d'assolar tots els edificis actuals i la justificació bassada en els informes que s'han fet públics no es considera suficient. 
- No s'ha informat adequadament de la remodelació del Mapa Sanitari de la ciutat i la seua área metropolitana. 
-No compartim la ubicació del nou edifici d'especialitats que constituirà una barrera impenetrable amb un gran impacte visual. 


Tota la documentació del concurs es pot consultar a: 

No hay comentarios: