martes, 16 de octubre de 2018

Massa per la carabassa: Mapa interactiu


Ver pantalla completa


Mapa

Convocatòria Asssemblea General

Per la present es convoca l'assemblea anual de l'Associació de veïnes i veïns de Campanar corresponent a l'exercici 2018  per al proper dia 30 d'octubre a les 18:00 hores al Centre d’activitats de Majors de Campanar.

Ordre del Dia: 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 2017.
2.- Informe de presidència
3.- Balanç econòmic.
4.- Renovació de càrrecs
5.- Torn obert de paraula

LLOC: Centre d’Activitats de Persones Majors de Campanar
Carrer Dragaminas 11
DIA: Dimarts dia 30 d'octubre
HORA: 18:00