miércoles, 24 de noviembre de 2021

COMUNICAT PER L'ENDERROCAMENT DE l'ALQUERIA del REI


La Taula per la Partida considera responsables a l'Ajuntament de València i l’empresa Rain Forest per l’enderrocament de l’alqueria del Rei de Campanar

La xarxa d'associacions exigeix l'anulació del contracte de Rain Forest per atemptar contra el patrimoni de tota la ciutadania

 

Dimecres, 24 de Maig de 2021

Ahir dimarts es va produïr el lamentable enderrocament de part del que quedava de l’alqueria del Rei, datada del s. XVI,  a causa de les pluges.  Es troba situada en l'espai cedit per l’anterior consistori a l’empresa concessionària del Bioparc, Rain Forest Valencia S.A.

Un estudi de l’Ajuntament certifica que l’Alqueria del Rei és un “Be de rellevància local”, en el qual es detalla els elements a conservar i contempla les indicacions per restaurar-la. Es tracta d’un edifici del s. XVI de planta basilical; una de les tres alqueries amb aquestes característiques que queden a l’horta periurbana, segons assenyala l’arquitecte Miguel del Rey Aynat.

A mes a mes cal destacar que és una de les poques referències que ens queden del antic barri del Pouet, arrasat per la política desarrollista del PP en les anteriors legislatures.

Des que fou expropiada als últims habitants, l’alqueria ha patit dos incendis i contínues ocupacions il·legals la qual cosa l’ha portat a l’estat de ruïna actual. D’altra banda, la vegetació que creix al seu voltant contribueix a la degradació.

La primera responsable és l‘empresa Rain Forest per que, malgrat tots els referents que evidencien la importància d’esta construcció, l’abandonament de les seves obligacions de rehabilitar, conservar i dedicar a ús públic l’alqueria han provocat el seu progressiu deteriorament fins el darrer enderrocament de hui.

Conjuntament amb l’empresa, l’Ajuntament de València també és responsable directe per què en cap moment ha velat pel compliment del conveni amb l’empresa i després dels anys transcorreguts hui s’encontrem davant d’un desastre que afecta al nostre patrimoni.

Els veïns exigim que es prenguen les mesures necessàries contra l’empresa així com s' anul·le el conveni amb Rain Forest per incompliment del mateix. Igualment, demanem  que s’active urgentment el projecte de restauració de l’edifici per tal d’evitar mes desastres. Per últim, la Taula per la Partida valora emprendre accions legals enfront Rain Forest S.A i l'Ajuntament de València pel dany al patrimoni públic.