miércoles, 28 de diciembre de 2022

UNIVERSITAT POPULAR DE CAMPANAR

 Finalment, l'Ajuntament de València ha donat un pas definitiu per la implantació d'una SEU de la Universitat Popular a CAMPANAR. 

Un local de 1000 m2 al carrer del Escultor Garcia Mas, que permetrà gaudir de les activitats culturals de la Universitat Popular al veïnat de Campanar. 

Cal destacar que la instal·lació de la Universitat Popular al nostre barri ha segut una de les reivindicacions constants de la nostra Associació, ja que era un dels pocs districtes de la ciutat que no comptava amb aquesta activitat. 

INFORMACIO DE LA UNIVERSITAT POPULAR : 

https://universitatpopular.com/ 


Futura seu de la UP a Campanar


sábado, 3 de diciembre de 2022

Junta General

 Per la present es convoca la sessió ordinària de l'Assemblea General de l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar per al proper 21 de desembre de 2022 a les 19:30 hores al local de la Colla dels Dimonis, C/ Mosen Rausell, 4.


Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Informe del President de l'Associació.
3.- Balanç econòmic.
4.- Renovació de càrrecs.
5.- Torn obert d'intervenció.

En compliment de l'acord de l'assemblea anterior de data 17/12/2019, l'únic procediment habilitat per al pagament de quotes és la domiciliació bancària. El rebut de 2022 es passarà al cobrament pel banc entre el 26 i el 30 de desembre.  

El mateix dia de l'assemblea es replegaran les ordres de domiciliació de les persones que encara no l'han enviat per correu electrònic o en paper.

Podeu utilitzar el formulari que s'adjunta i enviar-lo, signat electrònicament al correu tresoreria@campanar.net o imprimir-lo i plenar-lo a mà.
També hi hauran impresos en paper el dia de l'assemblea per omplir a mà.

Els formularis es poden descarregar en Valencià i Castellà:

Versió en valencià: https://bit.ly/3g2Ne4v
Versió en castellà: https://bit.ly/3yF5CXw

(IMPORTANT) Per imprimir o plenar el document és necessari descarregar-lo a l'ordinador. No es poden editar a la finestra del navegador)

Cal fer un full de domiciliació per cada soci encara que el pagador siga el mateix.

DELEGACIÓ DE VOT: 

Els socis amb dret de vot que no puguen asistir a la Junta, poden delegar el su vot utilitzant el formulari: https://bit.ly/deleg_vot