sábado, 3 de diciembre de 2022

Junta General

 Per la present es convoca la sessió ordinària de l'Assemblea General de l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar per al proper 21 de desembre de 2022 a les 19:30 hores al local de la Colla dels Dimonis, C/ Mosen Rausell, 4.


Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Informe del President de l'Associació.
3.- Balanç econòmic.
4.- Renovació de càrrecs.
5.- Torn obert d'intervenció.

En compliment de l'acord de l'assemblea anterior de data 17/12/2019, l'únic procediment habilitat per al pagament de quotes és la domiciliació bancària. El rebut de 2022 es passarà al cobrament pel banc entre el 26 i el 30 de desembre.  

El mateix dia de l'assemblea es replegaran les ordres de domiciliació de les persones que encara no l'han enviat per correu electrònic o en paper.

Podeu utilitzar el formulari que s'adjunta i enviar-lo, signat electrònicament al correu tresoreria@campanar.net o imprimir-lo i plenar-lo a mà.
També hi hauran impresos en paper el dia de l'assemblea per omplir a mà.

Els formularis es poden descarregar en Valencià i Castellà:

Versió en valencià: https://bit.ly/3g2Ne4v
Versió en castellà: https://bit.ly/3yF5CXw

(IMPORTANT) Per imprimir o plenar el document és necessari descarregar-lo a l'ordinador. No es poden editar a la finestra del navegador)

Cal fer un full de domiciliació per cada soci encara que el pagador siga el mateix.

DELEGACIÓ DE VOT: 

Els socis amb dret de vot que no puguen asistir a la Junta, poden delegar el su vot utilitzant el formulari: https://bit.ly/deleg_vot

No hay comentarios: